א ב גע דע - תערוכה חדשה לילדים בבית התפוצות החל מיולי 2011!