הר הבית בירושלים

0
עדיין אין דרוגים

הר הבית הוא אולי המקום השנוי ביותר במחלוקת בארץ ישראל.
זהו המקום הקדוש ביותר ליהדות - כאן שכנו מבני שני בתי המקדש בתקופת הבית הראשון והבית השני.
על פי המסורת היהודית, הר הבית הינו "המקום אשר יבחר ה'", (דברים) וגם "הר המוריה (דברי הימים) עליו התרחשה עקידת יצחק, ואותו קרא אברהם בשם "ה' יראה"‏‏.
במסכת תענית בתלמוד הבבלי מופיע המדרש לשם זה - הר שממנו תצא הוראה לישראל. מאבן השתיה אשר בקודש הקודשים "הושתת העולם"‏‏ לפי חז"ל, וזהו המקום ממנו נלקח העפר ליצירת האדם הראשון, בו בנה את מזבחו, בו הקריבו קין והבל את קורבנם, ובו בנה נח את מזבחו כשיצא מן התיבה.‏‏
הר הבית חשוב (ולא קדוש) עבור הנוצרים, וזאת משום שישו בילה בו את שנות ילדותו וביקר בו פעמים רבות.
וכמובן - הר הבית הוא ביתו של מסגד אל אקצא, והמקום השלישי בקדושתו למוסלמים, והמקום הקדוש ביותר למוסלמים הנמצא בישראל.
המחלוקת על הר הבית החלה לפני שנים רבות, וידעה ימים טובים יותר וטובים פחות, בהם נאסר על מבקרים יהודים לבקר בהר הבית.
כיום הביקור בהר הבית מותר על ידי הרשויות - רק בתיאום מראש, בהתאם למפורט בהמשך.
מותר על ידי הרשויות, אולם לא בהכרח על ידי הרבנות, המתחלקת למספר דעות בנושא:
יש המגבילים כניסה משום שמיקומו המדויק של קודש הקודשים עצמו, אליו היה מורשה להיכנס רק הכהן הגדול, אינו ידוע בוודאות עד היום וקיימת סכנה כי יהודי שאינו הכהן הגדול יכנס לקודש הקודשים.
למרות זאת, רבנים שונים מאמינים כי הידע שהצטבר מאפשר להצביע בודאות על מספר חלקים במתחם שאליהם הכניסה מותרת מבלי להפר את ההלכה היהודית.
הבעלות על הר הבית הנה של הווקף המוסלמי הירדני, אשר אחראי גם על תפעול ותחזוקת המבנים, ושמירת הסדר במקום.