40 שנה לקרב על תל סאקי. כתבתו של רובי המרשלג, מתוך 'מבט'.