מפה של גלידה באר שבע, סניף ז'בוטינסקי הקניון הגדול פתח תקווה