יקב בזלת הגולן - הופק ע"י Y הפקות עבור זמן אויר אלעל