בית קק"ל - מוזיאון מועצת העם ומנהלתה

  • בית קק"ל - מוזיאון מועצת העם ומנהלתה
  • בית קק"ל - מוזיאון מועצת העם ומנהלתה
  • בית קק"ל - מוזיאון מועצת העם ומנהלתה
0
עדיין אין דרוגים

לא רבים יודעים, כי בבית קק"ל, המסתתר ברחוב צבי (הרמן) שפירא, המסתעף מרחוב דיזנגוף בלב תל אביב, נתקבלה ההחלטה על הכרזת העצמאות של מדינת ישראל. כאן נוסחה ואושרה "פקודת יסוד המדינה מספר 1", שעד היום המדינה פועלת לאורה. כאן גם חוברה מגילת העצמאות וכאן הוחלט על שמה של המדינה החדשה. נבקר בבניין, במרכז החינוכי ובמוזיאון ונחזה גם במופע אור-קולי על אותם הימים.

המסלול:

בית משרדי קרן קימת לישראל הוקם בשנת 1935, ע"י האדריכל בנימין אנקשטיין ונפתח לקהל בשנת 1937. בימים שלפני הקמת המדינה הוא שימש כמושב מנהלת העם, שקדם לכנסת ולממשלת ישראל. הבניין מעוצב בסגנון ה"באוהאוז". ניכנס דרך הדלת המעוגלת והיפה שבקומת הכניסה, בה נראה תיאור פעולות קק"ל בכל שנות קיומה, רעיון הקמתה, גאולת האדמות, ייעור, הכשרת הקרקע, התיישבות ועיצוב נוף המדינה.

נעלה מספר מדרגות ונראה את מפעל הבולים של קק"ל. המפעל הפיק למעלה מ – 5,200 סוגים שונים של בולים, המופיעים, בין השאר, על תעודות בתי ספר ועל חוזים. בהמשך המדרגות – תיאור "תנועת המורים למען קק"ל" והתפתחות הארץ, פעילותו של פרופ' צבי (הרמן) שפירא – אבי רעיון קק"ל ומפעל ההתיישבות היהודית (על שמו הרחוב המוביל אל הבית).

בקצה המדרגות נמצא חדר י"ג מנהלת העם. זהו שיחזור מדויק של מקום מושב ממשלת ישראל הראשונה, עם הרהיטים המקוריים, כאשר הכיסא של בן גוריון בראש השולחן, והטלפון המקורי ( ש"קושט" מאוחר יותר...). הרהיטים נאספו ממשרדים שונים, שופצו והם נשמרים בצורה מרשימה. בחדר מוצגים גם העתקי הפרוטוקולים של הישיבות. הפרוטוקולים המקוריים נמצאים ב"גנזך המדינה".

ב"אולם האסיפות" מוצג המאבק וההתלבטות שנערכה כחודש ימים על הכרזת המדינה. כאן התקבלה החלטת עשרת חברי "מנהלת העם" להקים את מדינת ישראל. בעד ההחלטה הצביעו שישה ונגדה- ארבעה.
באולם זה ניסחו גם את "פקודת יסוד" ואושר הנוסח הסופי של "מגילת העצמאות". במוזיאון ניתן לחזות בשלושת הגרסאות שהוכנו למגילת העצמאות.
מכיוון שלא הספיקו לכתוב את הנוסח הסופי של המגילה ביום הכרזתה (14 במאי 1948) היא נחתמה על גבי קלף ריק. שלושה שבועות לאחר מכן, השלימו את כתיבתה על הקלף המקורי.
זאת ועוד, מאחר ומספר המשתתפים בטקס הכרזת המדינה הגיע ל- 350 איש, הועתק טקס ההכרזה מבית קק"ל והתקיים בסופו של דבר ב"בית דיזנגוף", אשר מצוי בשדרות רוטשילד מס' 16 בתל אביב (כיום שוכן בו מוזיאון "היכל העצמאות").